DỊCH VỤ

Được thành lập vào năm 2020, tên công ty chúng tôi bắt nguồn từ một tiếng Đan Mạch “Vand” có ý nghĩa là nước.

Vandguard là thương hiệu hàng đầu với cam kết mạnh mẽ về đổi mới, công nghệ và hiệu quả năng lượng, nhằm xây dựng một môi trường bền vững cho tương lai. Là nhà cung ứng một cửa cho các sản phẩm và dịch vụ về hệ thống ống nước, chúng tôi không ngừng giới thiệu những giải pháp tốt nhất và hoàn thiện nhất về ông nước nóng lạnh cũng như thiết bị phụ kiện vệ sinh.

ve phan khang home